Menu

President: Gandhi Bhattrai 

Vice President: Sudhir Shakya 

Vice President: Kusum Pokharel 

Secretary: Dr. Tilak Pokharel 

Joint Secretary: Atma Rijal 

Treasurer: Arjun Dhakal 

Joint Treasurer: Ananta Poudel 

Members

Sumita Malla Bhandari 

Jyoti Simkhada 

Bhim Neupane 

Dipak Acharya 

Manoj Ghimire 

Kalpana Bashyal

Milan Gyanwali

Lalisha Thapa (NAV Rep)

Hari Khadka (NRNA VIC Rep)

Past Executive Committee (2020-2022)

President: Rajesh Acharya 

Vice President: Niru Tripathi 

Secretary: Ganesh Adhikari

Joint Secretary: Dr. Tilak Pokharel 

Treasurer: Arjun Dhakal 

Joint Treasurer: Badri Panta

Members

Narayan P. Kafle
Darshana Pradhan
Kalpana Gyawali
Sanjita Neupane
Som P Gurung
Dikpal D Pangeni
Ananta Poudel
Gandhi P Bhattarai
Hari Khadka
Lalisha Thapa

Your phone number:


Please select start and end dates:

Your phone number:

Your name:

Your email:

Comments/Questions: