Executive Committee

President: Gandhi Bhattrai

Vice President: Sudhir Shakya

Vice President: Kusum Pokharel

Secretary: Dr. Tilak Pokharel

Joint Secretary: Atma Rijal

Treasurer: Arjun Dhakal

Joint Treasurer: Ananta Poudel

Members:

Sumita Malla Bhandari

Jyoti Simkhada

Bhim Neupane

Dipak Acharya

Manoj Ghimire

Kalpana Bashyal

Milan Gyanwali

Lalisha Thapa (NAV Rep)

Hari Khadka (NRNA VIC Rep)

Past Executive Committee (2020-2022)

President: Rajesh Acharya

Vice President: Niru Tripathi

Secretary: Ganesh Adhikari

Joint Secretary: Dr. Tilak Pokharel

Treasurer: Arjun Dhakal

Joint Treasurer: Badri Panta

Members:

Narayan P. Kafle
Darshana Pradhan
Kalpana Gyawali
Sanjita Neupane
Som P Gurung
Dikpal D Pangeni
Ananta Poudel
Gandhi P Bhattarai
Hari Khadka
Lalisha Thapa